sepotech

"s námi uhasíte cokoliv"


Soukenická 5, 301 00 Plzeň
tel: 377 235 631
gsm: 737 114 633
e-mail: sepotech@seznam.cz


servis

  • kontroly, opravy, tlakové zkoušky a revize hasicích přístrojů
  • kontroly a revize požárních vodovodů
  • revize požárních klapek (ve vzduchotechnice)
  • kontroly elektrické požární signalizace
  • provádění kontrol požárněbezpečnostních zařízení dle vyhl. MV 246/01 Sb. př. požární dveře, prostupy, ucpávky, atd.
  • revize vyhrazených technických zařízení
  • provádění kontrol objektů – školení – dokumentace - zpracování PBŘ
  • BOZP, dokumentace, školení
  • Ekologie
  • Interní Audity